Zameranie s.r.o.

Naša firma poskytovala svoje služby v oblasti vytyčovacích prác, vytýčenia vlastníckych hraníc, zabezpečovania listín zo Štátneho archívu, polohopisno-výškopisného zamerania, vypracovanie geodetickej dokumentácie ku kolaudácii a práce z oblasti katastra nehnuteľností v okresoch Senec, Malacky, Pezinok a Bratislava pre fyzické osoby.

NašeHorné Plachtince
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kultúrneho domu v Horných Plachtinciach.

referencie

Miestny úrad Vajnory
Naša firma vypracovala geometrické plány, vykonala vytyčovacie práce, zabezpečovanie listín zo Štátneho archívu.

Circle Slovakia, spol. s r.o.
Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania areálu bývalého športového letiska a vytýčenie vlastníckych hraníc v k.ú. Vajnory

DURISOL-STAV, spol.s r.o.
Naša firma vypracovala kompletnú geodetickú dokumentáciu ku kolaudáciipre firmu DURISOL - STAV spol. s r.o. v k.ú. Rača.