Naša geodetická a projektová kancelária poskytuje svoje služby
hlavne v okresoch Bratislava, Senec, Malacky a Veľký Krtíš.

Inžinierska geodézia.

Cena sa určuje individuálne a je závislá od rozsahu vykonaných prác, termínu dodania, náročnosti spracovania, od kvality katastrálneho operátu a ďalších faktorov.

Na základe vami zaslaných podkladov, resp. telefonického oznámenia požiadaviek, pre vás vypracujeme a následne zašleme cenovú ponuku prác.

Pri stanovení cien postupujeme individuálne, so zreteľom na dlhodobú vzájomnú spoluprácu. Pre našich zákazníkov, ktorí naše služby už využili v minulosti, máme pripravené zaujímavé cenové relácie.

Máme pripravené ceny s výraznými množstevnými zľavami. Využite možnosť zľavy 10% z dohodnutej ceny zákazky. Ak ste naším spokojným zákazníkom, odporučte nás svojím priateľom a známym. My Vám za to ponúkame províziu 10% z ceny zrealizovanej zákazky.
Tiež máme pre vás pripravené darčekové poukazy na geodetické práce, ktoré môžete darovať svojím blízkym pri rôznych príležitostiach.

Práce v oblasti inžinierskej geodézie.

Inžinierska geodézia sa hlavne venuje úlohám v oblasti stavebníctva, a to či už pri tvorbe podkladov pre projekčné činnosti, vytyčovacím prácam, porealizačným zameraniam a následným vypracovaním dokumentácie, kontrolným meraniam pri výstavbe, meraniam posunov a deformácií stavebných objektov.
 • Polohopisné a výškopisné zameranie terénu
 • Účelové mapovanie
 • Zameranie inžinierskych sietí s digitálnym spracovaním
 • Predrealizačné zameranie mapových podkladov pre projektovanie stavieb
 • Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavieb
 • Vytýčenie stavebných objektov
 • Zameranie a výpočet kubatúry, pozdĺžne a priečne profily
 • Kontrolné merania
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • Priebežná kontrola realizácie stavebných objektov
 • Zameranie pre digitálnu mapu mesta

Kvôli bezproblémovému dodržaniu termínov je potrebné si uvedomiť, že okrem času potrebného na zameranie je nutné počítať s časom potrebným na spracovanie a to v závislosti od rozsahu spracovávaného projektu. Pri zameraní pre digitálnu mapu mesta Bratislavy je ešte potrebné pripočítať 7 pracovných dní odo dňa podania, ktoré potrebuje magistrát na skontrolovanie a overenie odovzdávaných podkladov. Do siedmich pracovných dní správca digitálnej mapy overí náležitosti odovzdaných podkladov.