Firma

Zameranie, s.r.o.

Uhorková 12
821 09 Bratislava

IČO:45633576
IČ DPH: SK2023074922

Telefón:

Geodetické práce
Ing. Ľubica Simonidesová
Mobil - Orange: +421 907 382 920

Projekty rodinných domov
Ing. Róbert Simonides
Mobil - Orange: +421 905 420 875

E-mail:

Geodetické práce
Ing. Ľubica Simonidesová
zameranie@zameranie.sk

Projekty rodinných domov
Ing. Róbert Simonides
simonides@zameranie.sk